Özgeçmiş

Dr. Buğra Gökce Kimdir?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında Lisans,

2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında

Oda’nın Genel Başkanlığı görevini yaptı.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir

2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.

2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı.

1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım

Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma

Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten

istifa ederek Çankaya Belediyesi’nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında bu Belediye’de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında

Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökce, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi,

Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri

bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir.2016 yılı Eylül’ünde vekaleten atandığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce;

İzmir’de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.

1 Haziran 2022 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin yanında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren İETT Genel Müdürü görevini üstlendi.

2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurusuna istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığ’ına aday adayı olacağını açıkladı. Başvuruya istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Eğitim / Öğrenim

PhD (Şehir Planlama Doktorası) | O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı (Şubat 2003-2008)

Tez Konusu: Ankara’da Ofis Kullanımlarının Mekansal Dinamikleri (Spatial Dynamics of Producer Services in Ankara)

Lisansüstü Sertifika Eğitimi | Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya, “Comprehensive City Planning”, (Temmuz 2007-Kasım 2007)

Ms CP (Şehir Planlama Yüksek Lisansı) | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı (1997-2000)

Tez Konusu: Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Yapısı-Dizgesi Değerlendirmesi

İngilizce Dil Eğitimi | ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü (1995-1996)

Ba CP (Şehir Planlama Lisansı) | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1991-1995)

Staj: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü


İş Deneyimi

Proje Yöneticisi – Y. Şehir Plancısı | Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Ocak 1997 – Kasım 2009:

Çeşitli İnceleme, Araştırma, Planlama, Tasarım, Kontrol, Proje Yöneticilikleri

1994-1999 :

Öğretim Görevlisi Dr. – Y. Şehir Plancısı | Gazi Üniversitesi Müh-Mim Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2005-2014)

Koruma Bölge Kurulu Üyesi, Dr. – Y. Şehir Plancısı | İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Kasım 2008-2010)

Belediye Başkan Yardımcısı | Çankaya Belediyesi (2010-2014 Mart)

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Mart-2014 Ekim)

Genel Sekreter Yardımcılığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Ekim-2016 Eylül)

Genel Sekreterlik | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2016 Eylül-2022 Haziran)

Genel Sekreter Yardımcılığı |  İstanbul Büyükşehir Belediyesi – (2022 Haziran – 2023 Aralık)

İETT Genel Müdürlüğü (2023 Şubat- 2023 Temmuz)

Diğer Mesleki Çalışmalar

11 Mart 2011 başlangıç tarihinden itibaren

İzmir Modeli (Bir Yerel Yönetim ve Demokrasi Deneyimi olarak İzmir’de süren Belediyecilik Uygulamalarının geniş katılımlı bir akademisyen heyetle analiz ve modelleştirilmesi çalışması)

Mart 2010-Eylül 2013

Kızılay Kent Merkezini Yeniden Düşünmek, Çankaya Belediyesi, Çalıştay ve Yüksel-Konur Karanfil Bölgesi Yaya Düzenleme Proje ve Uygulaması, Çankaya Belediye Başkanlığı Binası (Eski SSK İşhanı) kamulaştırma, Projelendirme ve uygulama süreçlerinin koordinasyonu, Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Proje ve Uygulaması

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Eylem Planı Müşavirlik Hizmeti

Afet Riski Olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Gn. Md. Danışmalık Hizmeti, Basılmış Kitap)

İmar Mevzuatı Uygulaması Analizi Danışmanlık Hizmetleri

(MEER Projesi kapsamında, Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’ne Sunulan Analiz ve Rapor)

İmar ve Şehircilik Kanun Tasarısı

Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı ve Abant Toplantısı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Bölge Kalkınma Ajansları Kanunu

Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunları

Kamu Yönetimi Temel Kanunu

Yıpranan Kent Dokularının Korunarak Geliştirilmesi Kanunu

Dünya Şehircilik Günü Bildirgeleri, Basın Açıklamaları

Konularında görüş oluşturan komisyonlarda görev alma gereğinde ilgili toplantılarda kurumu temsil etme

Ayrıca, Çeşitli radyo ve televizyonlarda Oda, kurum görüşlerini aktarma anlamında düzenlenen çok sayıda programa katılım ve mülakat