Mayıs 3, 2023

Askeri Rezerv Alanlar Ranta Kurban Edilmesin

2016 yılında hükümet, İstanbul’daki askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı ve bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağı söylendi. Fakat gerçekte bu alanlar, lüks konut projelerine ev sahipliği yaparak, rant amaçlı kullanılmıştır. 

İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nda, askeri alanların tasfiyesi halinde bu alanların öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı alanları olarak kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu plana rağmen, Ayazağa’daki Jandarma Genel Komutanlığı’na ait yer Maslak 1453 projesine dönüştürülmüştür.

2016 yılından sonra da askeri alanlar lüks konut üretimi için kullanılmaya devam edilmiştir. Bu bağlamda, Çekmeköy İlçesi’ndeki 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na ait Çekmeköy Kışlası’nın bulunduğu arazi yapılaşmaya açılmış ve Ormanköy ve Çınarköy projesi inşaatına başlanmıştır. 

Beşiktaş’ta bulunan Jandarma Dikimevi arazi konut imarına açıldı ve burada lüks rezidans projesi yapıldı. Yine Beşiktaş’ta 6 askeri lojman TOKİ’ye devredildi ve buraya AVM, otel, rezidans yapılması mümkün hale getirildi.

Cumhurbaşkanı ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, bu alanların yeşil alan olarak kalacağını belirtmiş olmalarına rağmen, askeri alandan çıkan yerlerin yüzde 10,4’ü konut, yüzde 6,4’ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1’i ise sanayi olarak planlanmıştır. Bu alanlarda hayata geçirilen lüks konut projelerinin yüzde 40,5’i boş gözükmektedir, dolayısıyla alanlar kamu yararına değil, rant aktarımı için kullanılmıştır.