Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

Spatial Dynamics Of Producer Services in Ankara

ABSTRACT

SPATIAL DYNAMICS OF PRODUCER SERVICES IN ANKARA

Gökce, Buğra
Ph.D., Department of City and Regional Planning
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay

June 2008, 280 pages

In the last three decades, depending on advances in communication technologies, there is a popular discussion that urban functions can be located independent from space. In other words, each urban function can locate to any zones of a city due to communication technology-based connections, in a so called “deterritorialization”. These new sprawl-based locations can be seen in the central business districts (CBD) of cities, especially by producer service functions. This thesis will investigate the validity of “deterritorialization”-based post-modern theoretical studies concerning recent transformation of CBDs based solely on the Western city, with reference to the distribution of such activities in Ankara and its CBD structure. Producer services can be used to test the space relations of urban functions due to their complexity and more flexible connection capacities.

For this purpose, first the concepts and the fields of concepts that are based on CBDs and producer services are examined. Thereafter, these theoretical and analytical frameworks are tested in a comprehensive evaluation of urban and central growth. Ankara has been chosen as the subject of the case study due to the new locational nodes in the city and the significant threat of decline in the CBD of Kızılay, which is still the main core of city. The relations between urban space and the locational preferences of producer services in Ankara are assessed to illustrate the “reterritorialization”-based movements within the urban space. Finally, the implications and contributions of the study and also suggestions for possible further studies are presented as concluding remarks.

ÜRETİCİ SERVİSLERİN MEKANSAL DİNAMİKLERİ-ANKARA ÖRNEĞİ

Gökce, Buğra

Doktora, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Baykan Günay

Haziran 2008, 280 sayfa

Son yıllarda, iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak kentsel işlevlerin kentsel mekanda rastlantısal olarak yer seçebileceği ve mekansızlaşma adı verilen bir mekandan kopuş süreci yaşandığı iddia edilmektedir. Bu anlamda, kentsel fonksiyonların kent mekandan bağımsız bir biçimde iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklara paralel bir biçimde yer seçtikleri yönünde bir hakim post-modern söylem gündeme getirilmektedir. Bir başka deyişle, iletişim teknolojileri bağımlı bir ilişki sisteminin sonucu olarak, tüm kentsel fonksiyonların kentin her bir bölgesinde mekansal etkilerden bağımsız olarak dağılabildiği iddia edilmektedir. Bu söylemin doğruluğu, iletişim teknolojilerini en yoğun kullanan ve mekansal yer seçim kısıtı en az olan işlevler olarak üretici servislerin yer seçimlerinde ve bunların geleneksel olarak yoğunlaştığı merkezi iş alanlarında test edilebilecektir.

Bu amaçla, üretici servislerin yer seçim dinamikleri kentsel ve merkez gelişim süreçleri bağlamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda, görgül çalışma alanı olarak seçilen Ankara’da, üretici servislerin mekanla ilişkilenme ve yer seçme özellikleri araştırılmış, mekandan bağımsız bir dağılma yerine mekanla yeniden ilişkilenen ve her alt türü bağlamında özgünleşen bir yer seçim dinamiği olduğu gözlenmiştir. Mekandan kopuş olduğu yönündeki genellemeleri çürüten bu tespit, Ankara’nın merkezi çekirdeği olarak tanımlanabilecek Kızılay’da önemli bir çözülme eğilim ve tehlikesi olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Bunlara ilaveten çalışmanın son bölümünde, çıkarım ve katkılar ortaya koyularak, tezden hareketle yapılması olası çalışma alanları tanımlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: mekanla yeniden ilişkilenme, merkezi iş alanı, üretici servisler, mekansal yerseçim dinamikleri örüntüleri

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to express my deepest and special thanks to my advisor, Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay, for his guidance and especially trust on me. I feel one of the luckiest people in the world for acquainting with him.

I would like to acknowledge Assist. Prof. Dr. Nihan Sönmez, Assist. Prof. Dr. Tanyel Eceral, Assist. Prof Dr. Çiğdem Varol, Assist. Prof. Dr. Nil Uzun for their valuable contributions, supplements to my thesis.

I would also like to special thanks my unvaluable collogues. Firstly, Funda Erkal, for hers valuable critiques, supports, incredibly important efforts and contributions to the study. I wish to express my thanks to my roommates; İbrahim Doğanay, Senem Deveci, Abdullah Kazanç, Reyhan Doğanay, Serdar Nizamoğlu, Dilek Meral Erden and Ertan Göral whose supports, friendships and contributions. This study would not have finished, if they had not supported to me.

Finally, and most importantly, I would like to send my deepest and the most special thanks my special family, my relatives, my all friends, not only for their patience on me but also for their sincerely supports and trust on me all my life.

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

  • Bunu Paylaş :