Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

Gözü İzmir'de, Aklı İzmir'de, Doktorası Şehirde...

1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü.

2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda'nın Genel Başkanlığı görevini yaptı.

2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.

2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesine geçişine muvaffakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı.

2010-14 yıllarında bu Belediye'de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökçe, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi, Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir.

2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen Gökçe; İzmir'de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.

Dr. Buğra GÖKCE
Adres : Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR
Telefon :0232 293 12 00

EĞİTİM / ÖĞRENİM

PhD (Şehir Planlama Doktorası) | O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı (Şubat 2003-.2008)

Tez Konusu :Ankara’da Ofis Kullanımlarının Mekansal Dinamikleri (Spatial Dynamics of Producer Services in Ankara)

Lisansüstü Sertifika Eğitimi | Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya, “Comprehensive City Planning”, (Temmuz 2007-Kasım 2007)

Ms CP (Şehir Planlama Yüksek Lisansı) | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı (1997-2000)

Tez Konusu: Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Yapısı-Dizgesi Değerlendirmesi

İngilizce Dil Eğitimi | ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü (1995-1996)

Ba CP (Şehir Planlama Lisansı) | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1991-1995)

 • 1991 – 1992 : Ankara Bahçelievler Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
 • 1992 – 1993 : Ankara Sincan ve Bolu Gerede Planlama – Tasarım Stüdyoları (Şeref Listesi)
 • 1993 – 1994 : Zonguldak – Bartın Gelişme Aksı Planlama Stüdyosu (Şeref Listesi)
 • 1993 – 1994 : Bartın Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
 • 1994 – 1995 : Çorum Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)
 • Staj : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü
 • (1993) (Karasu-Kurucaşile Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) Staj : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü
 • (1994) : (Çukurova Böl. Adana-Mersin Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) 1995 : Bölüm 2’nciliği ile Mezuniyet

Ankara Mustafa Kemal Lisesi (1990)

Ankara Güven İlkokulu (1984)

İŞ DENEYİMİ

Proje Yöneticisi – Y. Şehir Plancısı | Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Ocak 1997 – Kasım 2009 :

 • 1/25.000 ölçekli “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı”, Planlama Ekibi Sorumluluğu
 • 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Arazi Kullanım, Ekonomik Yapı-Merkezler, Bağlantı-Yaşam Sektörleri Grup Koordinatörlüğü
 • Ankara Metropoliten Alan Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Arazi Kullanım, Merkezi İş Alanları, Servis Sektörleri Grup Koordinatörlüğü
 • Ankara Metropoliten Alan Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Kuzeybatı-Kuzey aksı analiz ve planlama çalışmaları
 • Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Veri toplama ve Kurumlararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Çayyolu-Ümitköy 8. Cadde Ticaret Gelişimi Analizi ve Planlama Çalışmaları
 • Kızılay Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Arazi Kullanım ve Değerlendirme Çalışmaları
 • Ankara Büyükşehir Belediye Sarayköy Eğitim ve Spor Kampus Alanı Planlama ve Tasarım Çalışmaları
 • Aselsan Akyurt Gelişme Alanı Planlama çalışması
 • Esenboğa Havaalanı DHMİ Binası Planlama çalışması
 • Ankara 2025 Planlama Çalışmaları Analitik Etüdleri
 • Ankara 2025 Planlama Çalışmaları Merkezler Ana Planı Proje Yöneticiliği
 • Merkezi İş Alanı Güney Kesimi Sınır Tespit ve Kentsel Tasarım Çalışmaları
 • Ankara Acil Durum Çadırkent Yer Seçimi
 • Ankara Kapalı Cezaevi Yer Seçimi
 • Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi
 • Batı Ototerminali-Toptancı Hali Yer Seçimi
 • Elvan – Saraycık – Yeniçimşit Bölgesi Nazım İmar Planı
 • Çeşitli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları
  • Saraycık-Y.Çimşit
  • Elvan-Saraycık
 • Etimesgut-Sincan-Yenimahalle ve Çankaya İlçelerinde

Çeşitli İnceleme, Araştırma, Planlama, Tasarım, Kontrol, Proje Yöneticilikleri

 • Çeşitli Toplantı-Etkinlik ve Bilimsel Çalışmalarda Kurum Temsilleri

1994-1999 :

 • Çamlıca (Çorum) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Karalar (Şırnak) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Kumçatı (Şırnak) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Sultan (Edirne) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Emiruşağı (Kayseri) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Yeşilpınar (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Ekinci (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Toygarlı (Hatay) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Gülhüyük (Ankara) Nazım ve Uygulama İmar Planı (İller Bankası)
 • Söğüt Marmaris (Muğla) Nazım ve Uygulama İmar Planı (Özel Çevre Koruma Kurumu)
 • Aksu (Isparta) İlave İmar Planı

Öğretim Görevlisi Dr. – Y. Şehir Plancısı | Gazi Üniversitesi Müh-Mim Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2005-2014)

 • ŞBP 461, 4. sınıf Şehircilik Projesi Stüdyosu
 • ŞBP 484, 4. Sınıf Diploma Projesi Stüdyosu

Koruma Bölge Kurulu Üyesi, Dr. – Y. Şehir Plancısı | İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (Kasım 2008-2010)

 • Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Kasım 2008-Mayıs-2009)
 • Koruma Bölge Kurulu Başkanı (Mayıs-2009-Ağustos 2010)
 • Koruma Bölge Kurulu Üyesi (Eylül 2010-Ağustos 2011)

Belediye Başkan Yardımcısı | Çankaya Belediyesi (2010-2014 Mart)

 • Yatırım ve Projelerden Sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı
 • Yaya Bölgesi Tasarım ve Uygulamaları
 • Açık-Yeşil Alan Proje ve Uygulamaları
 • Kent Ölçeğinde Planlama, Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Mart-2014 Ekim)

 • Kentsel ve Kırsal Altyapı- Yol uygulamaları
 • Kentsel Üstyapı Uygulamaları

Genel Sekreter Yardımcılığı | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2014 Ekim-2016 Eylül)

 • Yatırım ve Projelerden Sorumlu Koordinasyon
 • Kentsel Üstyapı Uygulamaları (Fuar İzmir, Teleferik, Kültür Merkezleri vb)
 • Kentsel Rekreasyon Alanları Proje ve Uygulamaları (Park İzmir, Portakal Vadisi, Behçet Uz vb)
 • Kentsel Projeler (Şirinyer Meydan ve Parkı, Kemeraltı Balıkçılar Meydanı, Buca Kasaplar Meydanı, Spor Kompleksleri vb çok sayıda alt-üstyapı projeleri)
 • Kentsel Ulaşım Proje ve Uygulamaları (Konak ve Karşıyaka Tramvayları, İzmir Ulaşım Ana Planı, Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Buca Doğuş Cd., Bornova Yzb. İ. Hakkı Blv gibi çok sayıda kentsel ana arter proje ve uygulamaları)

Genel Sekreterlik | İzmir Büyükşehir Belediyesi (2016 Eylül-Sürüyor)

 • Eylül 2016-Mart 2017 arası Vekâleten
 • Mart 2017 itibariyle Asaleten
 • Büyükşehir Belediyesinin İl Sınırlarında idari ve teknik anlamda sevk ve idare edilmesi.

DİĞER MESLEKİ ÇALIŞMALAR

Proje Ekibi Danışma Kurulu Üyesi-İdare adına Kolaylaştırıcı (Dr. Şehir Plancısı) | Eylül 2016-Sürüyor

İzmir Modeli (Bir Yerel Yönetim ve Demokrasi Deneyimi olarak İzmir’de süren Belediyecilik Uygulamalarının geniş katılımlı bir akademisyen heyetle analiz ve modelleştirilmesi çalışması)

Proje-Uygulama Ekibi Yöneticisi (Dr. Şehir Plancısı) | Mart 2010-Eylül 2013

 • Kızılay Kent Merkezini Yeniden Düşünmek, Çankaya Belediyesi, Çalıştay ve Yüksel-Konur Karanfil Bölgesi Yaya Düzenleme Proje ve Uygulaması, Çankaya Belediye Başkanlığı Binası (Eski SSK İşhanı) kamulaştırma, Projelendirme ve uygulama süreçlerinin koordinasyonu, Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Proje ve Uygulaması

Proje Ekibi Danışmanı (Dr. Şehir Plancısı) | Eylül 2009-Şubat 2010

 • KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Eylem Planı Müşavirlik Hizmeti

Uzman Y. Şehir Plancısı | Ağustos 2006 - Nisan 2007

 • Afet Riski Olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Gn. Md. Danışmalık Hizmeti, Basılmış Kitap)

Uzman Y. Şehir Plancısı | Ekim 2004 - Temmuz 2005

 • İmar Mevzuatı Uygulaması Analizi Danışmanlık Hizmetleri

(MEER Projesi kapsamında, Başbakanlık Proje Uygulama Birimi’ne Sunulan Analiz ve Rapor)

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda sürdürülen Yöneticilik Görevleri kapsamında; Şubat 2002-Nisan 2007

 • İmar ve Şehircilik Kanun Tasarısı
 • Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı ve Abant Toplantısı
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • Bölge Kalkınma Ajansları Kanunu
 • Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunları
 • Kamu Yönetimi Temel Kanunu
 • Yıpranan Kent Dokularının Korunarak Geliştirilmesi Kanunu
 • Dünya Şehircilik Günü Bildirgeleri, Basın Açıklamaları

Konularında görüş oluşturan komisyonlarda görev alma gereğinde ilgili toplantılarda kurumu temsil etme

Ayrıca, Çeşitli radyo ve televizyonlarda Oda, kurum görüşlerini aktarma anlamında düzenlenen çok sayıda programa katılım ve mülakat

AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLAR

• 2012, : “Merkez, Kent Merkezi”, Kent Planlamasına Giriş, F. Eke, A. Sat (eds) içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.81-106, ISBN:978-975-507-214-2.
• 2012, : “Başkent Ankara’nın Planlama Tarihçesi”, Kent Planlamasına Giriş, F. Eke, A. Sat (eds) içinde, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.316-340, ISBN:978-975-507-214-2.
• 2011, : “Spatial Dynamics of Producer Services-Ankara Case”, Lap, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany. (Doktora Tezi’nin Uluslararası Basılmış Hali), ISBN:978-3-8465-3820-3.
• Şubat, 2009, : “Ankara Kenti Ekonomisindeki Çözülmeyi Hizmetler Sektörünün Özgün Yapısı Bağlamında Okumak”, Mimarlık, Ankara, Dosya 10.2., Bülten 67, Mimarlar Odası, Ankara.
• Ocak, 2008, : “2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu, Plan Koşulları”, Basılmış Kitap Editörü, Ankara B.şeh. Bel. Yay., Fersa Matbaası, Ankara, ISBN:978-605-4067-00-8.
• Aralık 2007 : “Doğal ve Kırsal Alanların Korunması Sempozyumu-Trabzon”, Düzenleme Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı, Şehir Plancıları Odası Yay., Ankara
• Nisan, 2007, : “Afet Riski Olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Gn. Md. Danışmalık Hizmeti, Basılmış Kitap
• Aralık 2006 : “Koruma Sempozyumu-Diyarbakır”, Düzenleme Kurulu Üyesi, Şehir Plancıları Odası Yay., Ankara
• Mart, 2006 : Ankara’da Merkezi İş Alanı ve Merkezler Sisteminin Dönüşümünü Kuramlar ve Merkezlerin Yapısını Etkileyen Siyasalar Üzerinden Tartışmak, Planlama 2005-4, Ankara.
• Kasım, 2005 : Değişen, Dönüşen Bilim ve Gerçeklikler Karşısında Planlama ve Temsil Sorunsalı, 8 Kasım 2004 Dünya Şehircilik Kolokyumu Bildiriler Kitabı I. Cilt, ODTÜ-TMMOB Şehir Plancıları Odası yayını, Ankara.
• Ekim, 2004 : Haklar Üzerinde Yenilikler Yapan Bir Planlama Süreci Tanımlanabilir mi?, Planlama 2004/2, Ankara.
• Eylül, 2004 : İmar Mevzuatına Yönelik Yasama Süreçleri, İmar Yasası İle Sınırlı Tutulamayacak Kadar Çok Boyutlu ve Aktörlüdür, Mimarlık 319, Ankara.
• Şubat, 2004 : Kızılay’da Yayalar ve Yaya Ulaşımı: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler, TMMOB, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Ankara Şubeleri Yayını, Ankara, (Kızılay Kent Merkezi Çalışma Grubu İçinde).
• Aralık, 2003 : Başkent Ankara Üst Ölçek Plan Sorunsalı, Teknik Toplantı, Sunuş-Değerlendirme Raporu, TMMOB, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara.
• Haziran 2003 : Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezleri, Dönüşüm – Çöküntüleşme Süreçleri, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Şehir Plancıları Odası-Sempozyum Kitabı, İstanbul.
• Ekim, 1997 : Ankara’nın Öncü-Örnek Rolü, Başkentlik Kimliği ve Kızılay Özel İlgi Odağı, Ankara Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara, (S.Güven Bilsel ile Birlikte).
• Ağustos, 2004, Kasım 2005, Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Büyük Kentlerimizde Uygulanan Ulaşım Politikalarının Düşündürdükleri, Çeşitli Gazete ve televizyonlarda haber olan makale, Ankara.
• Haziran 2004 : Köprü-Otoyol Geçiş Ücretlendirmesi,Yararlanma-Kullanan Öder İlkesi, Harçların Mali Olmayan Yönleri Konularının İncelenmesi, Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Öğr.Gör. Emre Tekinbaş, Public Economy and Local Government Finance)
• Ocak 2004 : Yerel Yönetim Yasa Tasarı Taslaklarının Devlet ve Yerel Yönetim Kuramları Bağlamında İncelenmesi, Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Prof. Dr. Melih Ersoy, Local Governments In Turkey).
• Haziran 2003 : Ankara Büyükkent Bütünü Merkezlerinin Kentsel Büyüme ve Kent Ekolojisi Kuramları Bağlamında Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Öğr. Gör. Sevin Osmay, Urban Social Theory).
• Haziran 2003 : Demetevler (Ankara) Kaçak Yapılaşma ve Planlama Süreçlerinin Mülkiyet Sorunsalı Bağlamında İncelenmesi-The Shared Ownership Process In Demetevler, Yayımlanmamış Makale, (Doktora Programı Kapsamında Yürütülen Çalışma-Doç Dr. Baykan Günay, Political Backgrounds Of Urban Design).

MESLEKİ ETKİNLİKLER
Yarışmalar :

2006 Nisan
İzmir Konak Uzundere Rekreasyon Vadisi

KENTSEL TASARIM VE PROJE YARIŞMASI
(M.BEKTAŞ, A. ÖZER KARAASLAN ile birlikte)
(2. Ödül)

2005 Şubat
Antalya Konyaaltı Kıyı Kesimi

PLANLAMA-KENTSEL TASARIM VE FIKIR PROJESİ YARIŞMASI
(M.BEKTAŞ, T. YILMAZ, A. BENLIAY, U. SATILMIŞ ile birlikte)
(3. Ödül)

2001 Kasım
İzmir Liman Bölgesi Merkezi İş Alanı

Planlama-Kentsel Tasarım Yarışması
(İ.DOĞANAY, E. ATAK ile birlikte)
(3. Eleme)

2001 Haziran
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi
Bölge Parkı ve Yakın Çevresi

Planlama-Kentsel Tasarım Yarışması
(M.BEKTAŞ, T. YILMAZ, S. NİZAMOĞLU, İ.DOĞANAY ile birlikte)
(1 . Mansiyon)

1994 Kasım
Dünya Şehircilik Günü Öğrenci Proje Yarışması
(Nasıl Bir Kent Planlama Eğitimi Meslek İlişkisi)
(D.Sezgin, E. Atak ile Birlikte)
(1. Ödül)

MESLEK ODASI YÖNETİCİLİK GÖREVLERİ :

Mart 2006 – Nisan 2007    
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Genel Merkez 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2004 – Mart 2006      
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Genel Merkez 23. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı

Haziran-Ekim 2004          
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi 3. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı

Şubat 2002-Şubat 2004    
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi 2. Dönem
Yönetim Kurulu Üyesi (Şube Saymanı)