Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

Afet Riski olan Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Standartları

Afet tehlikeleri açısından çok hassas bir coğrafyada bulunan Türkiye’de kentsel ve kırsal yerleşim alanları tarih boyunca çeşitli tür ve büyüklüklerde afete uğramıştır.  17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi, hem insani ve sosyal boyutlarda, hem de fiziki ve ekonomik anlamda çok ağır kayıplara ve tahribata yol açan sonuçlarıyla, ülkemizdeki imar planlama ...
Daha Fazlasını Oku

Planning and Urban Design Standards in Disaster Risky Areas

Urban and rural settlements in Turkey have been exposed to various types of disasters, throughout its history, since the country is located in a sensitive geography in terms of disaster hazards. 17 August 1999 Marmara Earthquake which has resulted in remarkable losses both in human and social terms and physical ...
Daha Fazlasını Oku

Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Ana Planı

ANKARA METROPOLİTEN ALAN BÜYÜKKENT BÜTÜNÜ  MERKEZLER ANA PLANI  & MERKEZİ İŞ ALANI GÜNEY KESİMİ (KIZILAY)  VE YAKIN ÇEVRESİ  PLANLAMA – KENTSEL TASARIM PROJESİ Tarihçilerle toplum bilimciler kentlerin ortaya çıkışını, uygarlıkların doğuşu ile eşzamanlı olarak değerlendirirler. Goldthorpe (1975), “Kent … uygarlık kadar eskidir.” ifadesiyle kenti uygarlıkla özdeşleştirmiş, Williams (1976) ise, “……… Uygarlık, organize edilmiş ...
Daha Fazlasını Oku

Spatial Dynamics Of Producer Services in Ankara

ABSTRACT SPATIAL DYNAMICS OF PRODUCER SERVICES IN ANKARA Gökce, Buğra Ph.D., Department of City and Regional Planning Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay June 2008, 280 pages In the last three decades, depending on advances in communication technologies, there is a popular discussion that urban functions can be located independent ...
Daha Fazlasını Oku

İmar Ve Yapı Mevzuatı Uygulaması Analizi

Daha Fazlasını Oku