Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Ana Planı

ANKARA METROPOLİTEN ALAN BÜYÜKKENT BÜTÜNÜ

 MERKEZLER ANA PLANI  & MERKEZİ İŞ ALANI GÜNEY KESİMİ (KIZILAY)  VE YAKIN ÇEVRESİ

 PLANLAMA – KENTSEL TASARIM PROJESİ

Tarihçilerle toplum bilimciler kentlerin ortaya çıkışını, uygarlıkların doğuşu ile eşzamanlı olarak değerlendirirler. Goldthorpe (1975), “Kent … uygarlık kadar eskidir.” ifadesiyle kenti uygarlıkla özdeşleştirmiş, Williams (1976) ise, “……… Uygarlık, organize edilmiş sosyal hayattır.” biçimindeki tanımıyla, (organize edilmiş sosyal hayatın, yerleşme ve yaşam biçimi olarak ancak kentlerde görülebileceği düşünülürse) uygarlığın kentlerde başladığı yönünde bir saptama yapmıştır (Sezal ,1992).
Kent; demografik bir yığılma, idari bir sınıflama ve ekonomik bir mekanizma olma ötesinde, sosyo-ekonomik, kültürel, toplumsal ve psikolojik bir çok kavramı ve daha önemlisi kendine özgü bir “kültür” ü getiren canlı bir organizmadır. Bir çok kaynak, böylesine kapsamlı, devingen ve çok boyutlu bir olgunun, kendisini oluşturan parçalardan ayrı boyut ve niteliklerde etkilenmesi yanısıra, parçalarını ayrı ayrı etkileyip yönlendiren özgün bir yapı sunduğu da vurgulamaktadır. Bunun yanında kent; bileşenlerinin salt kendi değerleriyle oluşturacağı bütünden çok daha büyük, anlamlı, özgün ve yaşayan bir “Sinerji Kümesi” olarak, bir çok farklılık ve olanağı da bir arada sunabilmektedir.

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız

  • Bunu Paylaş :