Yüksek Şehir PlancısıDr. Buğra GÖKCE

2023 Başkent Ankara – Nazım İmar Planı

Ankara, ülkede planlama felsefesinin hayat bulduğu, Başkent olduğu tarihten bu yana planlama geleneği ile gelişme eğilim ve kararlılığının en üst düzeyde kendini gösterdiği, Türkiye Cumhuriyetinin Başkentidir. Başkent, Anadolu için hep umutların aynası, modern-çağdaş dünyanın temsili, beklentilerin simgesi olagelmiştir. Planlama geleneğinin hayata geçişinde, planlama literatürüne giren özgün ve türünün çoğu kez ilk örneğini oluşturan planlama çalışmalarında, hep Ankara’nın planlamaya, kentsel değerlere sahip çıkan, bunları önemseyip, yücelten, geliştiren bilinç ve eğitim düzeyi, kararlılığı ve kentin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel değer ve özgünlükleri hakim olmuştur.

Cumhuriyet dönemiyle Ülke için önemi anlaşılan ve çeşitli uygulama arayışlarına girilen kent planlama deneyimlerinin başladığı kent olarak Ankara, planlı gelişebilme yönündeki kararlılığını, yoğun göç baskısı altında ezildiği yıllarda dahi korumaya çalışmış, çoğu kez halk arasında “düzenli kent” “başkent” sözleriyle ifadesini bulan ancak bir çok güçlük ve açmaz ile sürekli zedelenen bir planlama deneyimini yaşayagelmiştir.

Bu nedenle, Ankara’da bugün sürdürülen üst ölçek planlama çalışmasını, Kanun ile zorunlu tutulan bir gerekliliğin yerine getirilmesi olarak algılamak olanaklı değildir. Ankara, planlama kuram ve uygulamasının önemli sorun-açmaz ve saldırılar yaşadığı bu dönemde de, gerçekleştirmeye çalıştığı üst ölçek planlama çalışmasını, Kanun’un tanımladığı bir zorunluluğu yerine getirecek sığlık ve sınırlılıkta ele almamıştır. Aksine, planlamayı ve uygulamasını, kentsel arsa rantlarının dağıtımı noktasına indirgeyen piyasa mekanizması koşullarında, böylesi bir planlama çalışmasının, toplumsal, kentsel çerçevede stratejik öncelik ve anlayışlarla biçimlenmesi halinde, kente ve kentsel, çevresel, doğal, kültürel değerlere sahip çıkılması bağlamında çok doğru bir yere oturabileceği tespiti, bu planlama çalışmasının çıkış noktasını oluşturmuştur.

Kitabın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

  • Bunu Paylaş :